METAsundhed

Ordrupvej 160, 2920 Charlottenlund. Telefon 40 53 53 43


"Sygdom" er en biologisk intelligent og meningsfuld proces - et specialprogram som aktiviseres af kroppen for at håndtere en bestemt oplevelse

erkendelse Metamedicin.dk

METAsundhed er en analysemetode, der beskriver sammenhængen mellem psyke og krop. 


I METAsundhed arbejder vi ud fra en teori om, at kroppen er intelligent, og at der bag ethvert fysisk og psykisk symptom, er en oplevelse og en specifik følelse. 


METAsundhed er en detaljeret beskrivelse af sammenhængen mellem ALLE kroppens organvæv og de hertil hørende problemstillinger/konflikter.


De fleste organer består af flere væv, som alle har deres specifikke funktion. METAsundhed fokuserer altid på det specifikke organvæv.


METAsundhed arbejder med forbindelsen mellem krop, psyke, ånd og miljø. Vi tror på at ved at "sætte ind" på alle de nævnte områder, øger vi chancen for at kroppen kan helbrede sig selv.5 hurtige om METAsundhed


Et helhedssyn på sundhed og sygdom baseret på kroppens (cellernes) intelligens.


At kroppens intelligens i virkeligheden rummer biologiske programmer, som tilhører hvert enkelt væv, som aktiveres af vores tolkning, af de oplevelser vi har.


Kombinationen af traditionel, komplementær og alternativ behandling i én pakke.


Et nyt og anerledes perspektiv på sygdom der giver forståelse og håb om helbredelse.


Læren om de naturlige biologiske processer i hvert enkelt væv, som ofte kan oversættes til følelser og tanker.

Har du et symptom eller måske en adfærd som du kunne tænke dig at få

belyst, så kontakt mig for udarbejdelse af en metaanalyse

Lidt om METAsundhed og hvad det kan bruges til!

Få styr på allergien.

Tankefeltterapi har vist sig at kunne afhjælpe diverse allergier. Kom allergien i forkøbet, bestil tid til tankefeltterapi. 

• Få en optimal start på året.

Coaching skaber fokus på mål, drivkraft, handling og ikke mindst værdierne. Få et fantastisk år med coaching, bestil tid allerede i dag.

Grundkursus i metasundhed

Find det næste kursus i METAsundhed på:


metasundheddanmark.org